Leagan le haghaidh priontáil
Untitled document

Beartas Príobháideachta


Ráiteas Ginearálta

Leagtar amach sa ráiteas príobháideachta seo an chaoi ina mbaileoidh agus ina n-úsáidfidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais faisnéis fútsa a bheidh le fáil ón gcuairt a thugann tú ar an suíomh gréasáin seo.  Tugann an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais aird ar do chearta chun príobháideachta agus ní bhaileofar aon fhaisnéis phearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan cead glan uait.

 

Faisnéis Phearsanta á Bailiú agus á hÚsáid  

Ní bhailíonn an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais aon fhaisnéis phearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo, ach amháin an fhaisnéis a thugann tú de do dheoin féin trí ríomhphost a sheoladh chugainn, cosúil le d’ainm, do sheoladh agus do sheoladh ríomhphoist.  D’fhéadfaimis d'ainm, do sheoladh agus do sheoladh ríomhphoist a stóráil chun freagra a thabhairt ar d’iarratas, chun teacht ar réiteach ar ábhar an ríomhphoist nó chun staitisticí a chur i dtoll a chéile.  Ní dhéanfaidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais iarracht ainm aon chuairteora ar leith ar an suíomh gréasáin a aithint ná aon sonraí teicniúla a bhaineann le haon duine aonair a shainaithint.  Is é an beartas atá againn gan faisnéis theicniúil dá leithéid a bhaineann le daoine aonair a thugann cuairt ar an suíomh gréasáin a chur ar fáil d’aon tríú páirtí, ach amháin sa chás go n-éilíonn an dlí go gcaithfimid a leithéid d'fhaisnéis a ligean amach.

 

Faisnéis Theicniúil á Bailiú agus á hÚsáid

D’fhéadfaimis sonraí teicniúla a bhaineann le cuairteanna ar an suíomh gréasáin seo a bhailiú agus a stóráil ar mhaithe le staitisticí.  Mar shampla, d’fhéadfaimis líon na gcuairteoirí ar leathanaigh dhifriúla ar an suíomh gréasáin a chomhaireamh chun cuidiú linn leathanaigh níos áisiúla a chur ar fáil do chuairteoirí. Ní féidir teacht ar d'ainm san fhaisnéis seo. Is í an fhaisnéis seo a leanas amháin a bhailímid agus a stórálaimid faoi do chuairt go huathoibríoch: an fearann Idirlín (mar shampla, ‘xcompany.com’ má bhíonn cuntas rochtana Idirlín príobháideach in úsáid agat, nó ‘yourschool.edu’ más ó fhearann ollscoile a thagann an nasc) agus an seoladh IP (is uimhir í an seoladh IP a shainítear go huathoibríoch do do ríomhaire aon uair a bhíonn tú ag scimeáil ar an nGréasán) as a dtéann tú isteach ar ár suíomh gréasáin; an cineál brabhsálaí agus an cineál córas oibriúcháin a úsáidtear chun dul isteach ar ár suíomh; an dáta agus an t-am a théann tú isteach ar ár suíomh; na leathanaigh ar a dtugann tú cuairt ar ár suíomh; má thug tú cuairt ar shuíomh gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais ó nasc ar shuíomh gréasáin eile; seoladh an tsuímh ghréasáin eile sin.

 

An Ceart chun Diúltú d’Fhianáin

Ní úsáideann an suíomh gréasáin seo fianáin ar aon chuid den suíomh.  Is féidir le cuairteoirí an suíomh gréasáin seo a úsáid gan aon fheidhmiúlacht a chailleadh má dhéantar díchumasú ar fhianáin ón mbrabhsálaí gréasáin.  Is píosaí beaga faisnéise iad na fianáin, a stóráiltear i gcomhaid shimplí téacs agus a chuireann suíomh gréasáin ar do ríomhaire.  Is féidir leis an suíomh gréasáin na fianáin sin a léamh nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh ina dhiaidh sin. D’fhéadfadh baint a bheith ag an bhfaisnéis, a stóráiltear i bhfianán, le do chuid gnásanna brabhsála ar an leathanach gréasáin nó le huimhir aitheantais uathúil ionas gur féidir leis an suíomh gréasáin "cuimhneamh ort” nuair a thugann tú cuairt eile ar an suíomh. Go hiondúil, ní bhíonn aon fhaisnéis phearsanta i bhfianáin as ar féidir tú a aithint, mura bhfuil a leithéid d’fhaisnéis curtha ar fáil agat don suíomh gréasáin.
^ Ar ais go barr

©CÓIPCHEART: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 2011